Κ. Αντωνιάδη 21
2040 Στρόβολος
Λευκωσία
Τηλ.  22420349
Κιν.   99698374
Πινακοθήκη "Η ΑΣΣΙΑ"  -  Πίνακες από την Παράδοση  τη λαογραφία και μνήμες της  Aσσιας και της Κυπριακής υπαίθρου - Λαϊκός Ζωγράφος Γιάννης Πελεκάνος Πινακοθήκη "Η ΑΣΣΙΑ"
IP Address
Επισκέπτες